Novosti

iz naše tvrtke i računovodstva


Novosti - software

Datum Vrsta Opis promjene

30.07.2015.

Windows 10 Zadovoljstvo nas je izvjestiti da svi naši programi rade pod Windows 10 operativnim sustavom bez problema. Slobodno možete nadograditi vaš operativini sustav i programi će raditi čak malo brže nego do sada.

10.07.2015.

Puls Nadogradnja programa Plaće sa IP1 i NP1 obrascima je završena. Postupak obračuna i sve ostale radnje koje ste koristili do sada se NE mijenjaju. Na kraju obračuna samo se podaci upišu u nove obrasce. Tim postupokom smo osigurali da neće biti problema kraju godine sa obračunom poreza i ostalim izvještajima.

15.03.2015.

Puls FINA je najavila zamjenu certifikata i nadogradnju sustava fiskalizacije. To će biti aktualno u zadnjem kvartalu 2015 godine. Budite spremni na promjene.

28.02.2015.

Plaće Izmjena Joppd obrasca prema najavljenim promjenama je završena. Pronašli smo grešku u dokumentaciji kod exporta datoteke u txt format. U dokumentaciji stoji da je vrsta obrasca 2.0 i to NE RADI. Mora se upisati vrsta 1.1 kao u XMLu i onda radi.

15.02.2015

Puls PDV K obrazac je nadograđen na posljednju verziju. Testirano i automatsko punjenje obrasca, te je sve spremno za nadogradnju.

02.01.2015

Puls Više sitnih nadogradnji, te je pripremljen novi sustav za knjiženje PDVa po naplati.

20.11.2014

Puls Porezna uprava je danas mijenjala certifikata za potpis. Time je došlo do problema kod povrata podataka o JIR-u jer isti nisu bili ispravno potpisani (greška 14.) Oko 11.20 sati su otklonili problem i dalje sve radi kao i prije.

11.07.2014

Puls Porezna uprava upozorila je nekoliko korisnika da nisu na vrijeme fiskalizirali račune. Molimo vas da svaki puta kad radite obračun obavezno pustite i kontrolu fiskalizacije.
Da vam se ne dogodi kako imate nefiskalizirane račune starije od 48 sati.

25.03.2014

Plaće Promjena stope doprinosa za zdravstveno osiguranje s 13% na 15%
U programu dodajte novu stopu za zdravstveno osiguranje od 15% i promijenite je kod svih korisnika. Staru stopu od 13% ne dirajte. Možda će vam trebati naknadno.

10.03.2014

Puls Napravljena je nadogradnja putnih naloga. Dodana su polja,razdvojeni troškovi i složeno je da program prema kod otvaranja novog naloga popuni opise koje kasnije možete promijeniti ili samo upisati iznose.

01.03.2014

Plaće Dodana su nova polja u joppd obrascu. Bez obzira što vam nova polja možda nisu potrebna, morate napraviti nadogradnju jer je format datoteke za export drugačiji.

28.02.2014

Puls Dodana je mogućnost ispisa izvoznih faktura sa ispisom u valuti i kunama. Kune se preračunavaju prema upisanom tečaju na fakturi.


Novosti - računovodstvo

Datum Vrsta Opis promjene

05.03.2015.

Posao Izmjena Pravilnika o vođenju matične evidencije i prijava na mirovinsko osiguranje
U NN br. 22 od 25.veljače 2015. godine objavljena je izmjena Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog Zavoda za mirovinsko osiguranje, a stupio je na snagu 5.ožujka 2015. godine.

02.03.2015.

Posao Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija
U NN br. 31/15. objavljen je novi Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija, te stupa na snagu 26.ožujka 2015. godine. Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj financijskih izvještaja i Izjave o neaktivnosti, zatim razdoblja za koja se financijski izvještaji sastavljaju, te obveza i rokovi njihovog podnošenja.

04.07.2014

Posao Za za isporuku robe ili usluge obavljene prije 30. lipnja 2013. (zaključno s 29. lipnja 2013.) zakonska zatezna kamata u odnosima između poduzetnika i osobe javnog prava (grad, općina, država i dr.) kao vjerovnika te u potrošačkim ugovorima u kojima su kupci (dužnici) građani, zatezna se kamata utvrđuje sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima 15%, odnosno 12%.
Zatezne kamate na sve ugovorne obveze koje su nastale:
Do 30. lipnja 2013. treba primjeniti stopu 15%.
Od 1. srpnja 2013. do 31. prosinca 2013. treba primijeniti stopu od 12,40%.
Od 1. siječnja 2014. do 30. lipnja 2014. treba primjeniti stopu 12,35%.
Od 1. srpnja 2014. do 31. prosinca 2014. treba primjeniti stopu 12,29%
Ministarstvo financija, Porezna uprava objavila je mišljenje o tome Kl.:410-01/13-01/3435 28.10.2013.,

25.03.2014

Plaće Promjena stope doprinosa za zdravstveno osiguranje s 13% na 15%

21.03.2014

Posao Ukinut povrat PDVa za vozila N1

20.03.2014

Posao Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2013.

12.03.2014

Plaće Novosti u kontroli plaćanja doprinosa iz i na plaću - Joppd obrazac