Software

Programski paketi za vođenje poslovanja.


Puls

je integrirani programski paket za vođenje poslovanja firmi ili obrtnika
Programski paket PULS je napravljen pod Windows operativnim sistemom. Sve naredbe predstavlja u poznatoj okolini, te na način na koji ste navikli koristeći Windows-e. Klik mišem i već u trenu otvarate željenu opciju. Sve opcije dostupne su i putem tipkovnice.


Plaće

su programski paket za vođenje podataka o ljudskim resursima i obračun plaća
Programski paket sadrži baze u kojima se vode evidencije o zaposlenicima, te ujedno pokrivaju i zakonske odredbe o evidencijama. Obračun plaće putem mjesečnog naloga, s time da se mogu upisati do deset naloga za svaki mjesec (time je pokriveno višestruko isplačivanje plaća i (ili) naknada). Obračun putem fiksnih iznosa ili putem obračuna satnica. Svi potrebni obrasci, te u profesional verziji mogućnost snimanja obrazaca na CD,disketu ili USB memorystick.
Cilj paketa je obračun plaća brzo i jednostavno uz orijentaciju na izradu digitalnih obrazaca (virmani – plaćanje putem interneta, dostava obrazaca prema raznim institucijama). Programski paket PLAĆE je napravljen pod Windows operativnim sistemom. Sve naredbe predstavlja u poznatoj okolini, te na način na koji ste navikli koristeći Windows-e. Filozofija je programa slijedeća: što manje posla, uz što veću efikasnost unijetih podataka. Stoga jednom unijeti podataka, koristi se na što je moguće više mjesta.
Primjer: upisom podataka o zaposlenicima i postavljanje njihovih parametara već imate skoro sve podatke za obračun plaće. Upisom naloga za paću samo odaberete šifru zaposlenika i već imate pripremljene podatke.


Caffe


je integrirani programski paket za vođenje poslovanja kafića ili restorana.
Caffe sadrži fiskalnu kasu za ugostitelje. Može raditi u dva osnovna moda - direktno izdavanje računa ili po stolovima (narudžbe).